(routes kunnen afwijken van de kaart hierboven)
Vrijdag 25 september wandelen we de Stuwwallenroutes.
De routes gaan vandaag vanaf de start boven vestingstad Steenwijk langs richting het stuwwallenlandschap van de Woldberg. De Woldberg is met 25 meter de hoogste heuvel van Noord Nederlands vaste land. Zo’n 120.000 jaar geleden ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd. Toen reusachtige gletsjers als bulldozers het uit Scandinavië meegebrachte keileem opstuwden tot langgerekte heuvelrijen. Aan de noordkant ontstaat zo de stuwwal tussen de Woldberg ten noorden van Steenwijk en Oldemarkt. En aan de zuidwestkant die van Vollenhove. Met wijde lanen, verstilde hoekjes heide, slingerende bospaden en heldere vennen biedt het stuwwallenland een afwisselend beeld. Bij Paasloo lopen de landweggetjes dwars door de met houtwallen omzoomde velden.

De route gaat door Willemsoord. Willemsoord is naast Wilhelminaoord en Frederiksoord één van dorpen waar generaal Johannes van den Bosch een kolonie stichtte om kansarme westerlingen weer een nieuw bestaan te geven. Het werd gesticht in 1818. Verderop liggen Landgoed De Eese en buitengoed Fredeshiem. De routes leiden over de bospaden van de beide parels op de Woldberg.